Urushihara Satoshi Ai, Mizuho - Love Mizuho (COMIC Tenma 2007-01) Tonigobe